Today Sunday, 25th September 2022
Churchillmining

Beyond the reel

Tag: เกียร์มอเตอร์

Tag: เกียร์มอเตอร์

เกียร์มอเตอร์คืออะไร

เกียร์มอเตอร์คืออะไร

          มอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชนิดและเครื่องใช้ต่างๆ เช่น พัดลม เครื่องปั่น เครื่องปั๊มน้ำ หรือแม้แต่ในของเล่นอย่างรถบังคับของเด็กเล่นเองก็มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยเช่นกัน มอเตอร์จึงถือเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันด้วยประโยชน์ที่หลากหลายของมอเตอร์เอง โดยมอเตอร์มีหลากหลายชนิดแต่มีหลักการทำงานที่คล้ายกัน นั่นคือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล เพื่อให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งมอเตอร์ไว้เคลื่อนไหวนั่นเอง เช่นการหมุนของพัดลม เป็นต้น           เกียร์มอเตอร์เป็นรูปแบบหนึ่งของมอเตอร์ที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานเป็นอย่างมาก เพราะเราสามารถปรับความเร็วรอบการหมุนของเกียร์มอเตอร์ โดยการปรับส่วนใหญ่จะมีหน่วยเป็นรอบต่อนาที ถ้าต้องการให้เกียร์มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วต่ำก็ต้องปรับให้มีรอบต่ำ ถ้าต้องการให้เกียร์มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วสูงก็ต้องปรับให้รอบสูง โดยเกียร์มอเตอร์นั้นสามารถนำไปใช้งานได้ทั้งของที่มีขนาดเล็กหรือของที่มีขนาดใหญ่ เพราะเกียร์มอเตอร์มีหลากหลายขนาด และแต่ละขนาดก็มีอัตรารอบการหมุนที่ไม่เท่ากัน ในการใช้งานผู้ใช้งานจึงต้องคำนวณถึงขนาดและความต้องการในการใช้งานของเกียร์มอเตอร์ด้วย นอกจากนี้เกียร์ทดรอบก็เป็นอีกรูปแบบของเกียร์มอเตอร์ที่นิยมนำไปใช้งานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่…