Today Sunday, 25th September 2022
Churchillmining

Beyond the reel

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา

หลายๆคนที่คิดจะทำการจัดตั้งบริษัทนั้นมักจะมองหาช่องทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วหากจะกระทำการจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเองอาจไม่สามารถทำได้อย่างถูกขั้นตอนและรวดเร็ว จึงมักมองหาบริการรับจดทะเบียนบริษัท ราคาที่ย่อมเยาอยู่เสมอ บางบริษัทนั้นมีการจัดตั้งโปรโมชั่นเพื่อเป็นข้อเสนอให้แก่ผู้ที่ตั้งการก่อตั้งบริษัทได้อย่างหลากหลายมากมาย โดยเงื่อนไขเดียวที่จะทำให้สามารถเป็นเข้าใช้บริการเพื่อเป็นลูกค้าในบริษัทรับจดทะเบียนนี้ก็คือ จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 100% เท่านั้น จะไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้แก่บุคคลที่เป็นชาวต่างชาติหรือคนที่ไม่ได้เป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในการจดทะเบียนบริษัทนี้มีความซับซ้อน มีการใช้เอกสารหรือการดำเนินการหลากหลายขั้นตอนและค่อนข้างมีรายละเอียดที่เยอะและยุ่งยาก ดังนั้นบริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัทจึงถูกก่อตั้งขึ้นมาอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยในสมัยนี้การบริการรับจดทะเบียนบริษัทที่กล่าวถึงข้างต้นจะมีการตั้งช่วงของราคาไว้ที่ประมาณ 9500 บาทไทย ซึ่งในราคานี้จะรวมทุกอย่าง ทุกขั้นตอนในการดำเนินการทุกอย่าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างสมบูรณ์ต่อไป

การรับจดทะเบียนบริษัท ราคาต่าง ๆ นั้นจะถูกคิดรวมเป็นบุฟเฟ่หรือเหมาจ่ายนั่นเอง การบริการไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนธุรกิจรูปแบบไหนก็สามารถดำเนินการให้ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ตั้งการจดทะเบียนบริษัท ตัวอย่างเช่น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือความต้องการในการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานประกอบการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัท รวมไปถึงมีการจดทะเบียนเพื่อเลิกกิจการ อีกทั้งยังมีการจัดการบัญชีหรือชำระหนี้คงค้างต่าง ๆ ให้ อีกทั้งยังสามารถจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ และต้องการที่จะจดทะเบียนกิจการร่วมค้า เป็นต้น ซึ่งทุกการจดทะเบียนจะต้องใช้การดำเนินงานที่หลากหลายขั้นตอนและค่อนข้างใช้เวลานานนั่นเองสำหรับการดำเนินการคนเดียวนั้นอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหรนัก เพราะเสียเวลาและแรงในการดำเนินเรื่อง

การบริการรับจดทะเบียนบริษัท ราคามีอย่างหลากหลายแห่งที่เปิดรับบริการนี้ทั้งอาคารสถานที่ตั้งรวมไปถึงการโฆษณาในโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ให้บริการมีการจำแนกช่วงราคาออกเป็นหลายส่วน โดยตรงจุด ๆ นี้จะทำให้เกิดความสับสนให้แก่ผู้ต้องการรับบริการจดทะเบียนบริษัทราคาถูกได้ ในส่วนนี้ผู้ให้บริการมักจะแบ่งการบริการจดทะเบียนออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

  • การรับจดทะเบียนในนามของหจกหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมีการคิดราคาอยู่ที่ 5,500 บาทไทย จากราคา 10,000 บาทถ้วน
  • การบริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัดหรือจะมีการคิดราคาอยู่ที่ 9,900 บาทจากราคา 15,000 บาทถ้วน

ราคาที่กล่าวไปข้างต้นจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมและค่าการดำเนินการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว หากมีการรับบริการจากผู้ให้บริการโดยเป็นแบบเหมารวมบริการทั้งหมด อาจจะมีโปรโมชั่นของแถมให้แก่ผู้รับบริการ เช่น ได้รับตราประทับของบริษัทรับทำบัญชี ให้สูงสุดถึง 1 เดือนมีการออกแบบเอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร นามบัตร รวมทั้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นของแถมให้อย่างเสร็จสรรพเรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีการยื่นประกันสังคมและยื่นกรมสรรพากรอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการสอนภาษาหรือสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่ตามมาในภายหลังได้ต่อไปนั่นเองค่ะ

Jared Frazier

Related Posts