Today Sunday, 25th September 2022
Churchillmining

Beyond the reel

4 .สาเหตุที่การเลือกใช้ “โรงงานให้เช่า” ดีกว่าก่อสร้างโรงงานเอง

4 .สาเหตุที่การเลือกใช้ “โรงงานให้เช่า” ดีกว่าก่อสร้างโรงงานเอง

เชื่อว่าเจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบการนั้นนั้นมักจะเลือกใช้บริการโรงงานให้เช่ากันมากกว่า เพราะว่าผู้ประกอบการนั้นมักจะเลือกใช้บริการโรงงานให้เช่า มากกว่า ดังนั้นในบทความนี้เราขอพูดถึง …สาเหตุที่เราเหล่าผู้ประกอบการนั้นเลือกที่จะใช้ “โรงงานให้เช่า” มากกว่าการที่สร้างเอง

ประหยัดงบประมาณมากกว่า

หลาย ๆ คนที่ผ่านการสร้างบ้านนั้นอาจจะคิดว่าการสร้างบ้านนั้นเป็นรายจ่ายสูงสุด แต่ว่ารายจ่ายในการสร้างบ้านนั้น หากเทียบกับรายจ่ายในการสร้างโรงงาน หรือ คลังสินค้านั้นเทียบกันไม่ได้เลยนะครับ ดังนั้นในมุมมองของผู้ประกอบการนั้นการเลือกที่จะเช่าโรงงานนั้น จะช่วยประหยัดงบประมาณมากกว่า จึงไม่แปลกที่ผู้ประกอบการนั้นจะเลือกที่จะใช้โรงงานให้เช่า   มากกว่าที่จะสร้างเอง

ในกรณีเหตุฉุกเฉิน สามารถหมุนเงินได้ง่ายกว่า

ในการสร้างโรงงานนั้น นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการเช่าแล้ว ยังหมุนค่าใช้จ่ายได้ยากกว่าด้วยเพราะว่าไม่สามารถหารายจ่ายที่ลงตัวได้ แต่ถ้าหากว่าเราเลือกที่จะใช้โรงงานให้เช่า   นั้นเราจะมีรายจ่ายที่ตายตัวสามารถบริหารและ จัดการกับเงินทุนได้ง่ายกว่า

ค่าใช้จ่ายจิปาถะเยอะกว่า

แน่นอนว่าการที่เลือกสร้างโรงงาน หรือ โกดังสินค้านั้นเราจะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ เช่นค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าความปลอดภัยเช่นกล้องวงจรปิด ที่จะต้องคิดให้กับโรงงาน หรือ  คลังสินค้านั้น จะต้อแงมีการรักษความปลอดภัย และ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของค่าติดตั้งในส่วนของการป้องกันอัคคีภัยที่เราจะต้องติดตั้ง  ซึ่งจะถือว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายเข้าไปอีกด้วยเช่นกัน

ดูแลได้ยากกว่า

ถ้าหากเราสร้างโรงงานใหม่ขึ้นเองนั้น การดูแลนั้นค่อนข้างจะยากกว่า แต่ว่าถ้าหากเราเลือกใช้บริการ โรงงานให้เช่า นั้นจะมีการดูแลที่ง่ายกว่า 

และนี้เองในการเลือกใช้บริการระหว่างโรงงานให้เช่า กับการเลือกที่จะใช้โรงงานที่สร้างเอง นั้นทั้ง 2 แบบต่างมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน อยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองที่ข้อดีแบบไหน ว่าเราอยากจะเลือก โรงงานให้เช่า หรือ โรงงาน คลังสินค้าที่เราสร้างเองนะครับผม

Jared Frazier

Related Posts