Today Sunday, 25th September 2022
Churchillmining

Beyond the reel

เกียร์มอเตอร์คืออะไร

เกียร์มอเตอร์คืออะไร

          มอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชนิดและเครื่องใช้ต่างๆ เช่น พัดลม เครื่องปั่น เครื่องปั๊มน้ำ หรือแม้แต่ในของเล่นอย่างรถบังคับของเด็กเล่นเองก็มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยเช่นกัน มอเตอร์จึงถือเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันด้วยประโยชน์ที่หลากหลายของมอเตอร์เอง โดยมอเตอร์มีหลากหลายชนิดแต่มีหลักการทำงานที่คล้ายกัน นั่นคือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล เพื่อให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งมอเตอร์ไว้เคลื่อนไหวนั่นเอง เช่นการหมุนของพัดลม เป็นต้น

          เกียร์มอเตอร์เป็นรูปแบบหนึ่งของมอเตอร์ที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานเป็นอย่างมาก เพราะเราสามารถปรับความเร็วรอบการหมุนของเกียร์มอเตอร์ โดยการปรับส่วนใหญ่จะมีหน่วยเป็นรอบต่อนาที ถ้าต้องการให้เกียร์มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วต่ำก็ต้องปรับให้มีรอบต่ำ ถ้าต้องการให้เกียร์มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วสูงก็ต้องปรับให้รอบสูง โดยเกียร์มอเตอร์นั้นสามารถนำไปใช้งานได้ทั้งของที่มีขนาดเล็กหรือของที่มีขนาดใหญ่ เพราะเกียร์มอเตอร์มีหลากหลายขนาด และแต่ละขนาดก็มีอัตรารอบการหมุนที่ไม่เท่ากัน ในการใช้งานผู้ใช้งานจึงต้องคำนวณถึงขนาดและความต้องการในการใช้งานของเกียร์มอเตอร์ด้วย นอกจากนี้เกียร์ทดรอบก็เป็นอีกรูปแบบของเกียร์มอเตอร์ที่นิยมนำไปใช้งานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หากเป็นเกียร์มอเตอร์ที่เห็นในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกียร์มอเตอร์ที่มีขนาดเล็ก เกียร์มอเตอร์ชนิดนี้หาซื้อได้ง่ายและมีราคาไม่แพง หาได้จากทั้งร้านค้าที่ขายอุปกรณ์เหล่านี้หรือสามารถสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตก็ได้เช่นกัน และด้วยเป็นอุปกรณ์ที่สามารถพบได้ทั่วไป จำนวนยี่ห้อหรือคุณภาพของเกียร์มอเตอร์จึงมีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นตามไปด้วย ผู้เลือกซื้อสามารถหาข้อมูลและดูความนิยมของสินค้าได้ง่าย แต่ผู้ซื้อก็ต้องพิจารณาถึงลักษณะการนำเกียร์มอเตอร์มาใช้งานและความแรงของเกียร์มอเตอร์ที่ต้องการให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน เพราะหากเลือกไม่เหมาะสมเกียร์มอเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอาจจะเกิดการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นได้

          และนี่ก็คือประโยชน์และความสำคัญของเกียร์มอเตอร์ อุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องมือเครื่องใช้หลายชิ้นที่บางคนอาจยังไม่ทราบ และถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ เพราะหากเกียร์มอเตอร์ใช้งานไม่ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกัน จำเป็นต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเกียร์มอเตอร์ในอุปกรณ์นั้นๆก่อนจึงจะสามารถนำอุปกรณ์นั้นมาใช้งานต่อได้ ดังนั้นเมื่ออุปกรณ์ที่มีเกียร์มอเตอร์เป็นส่วนประกอบพังก็อาจสามารถคาดเดาได้ว่าอาจเกิดจากเกียร์มอเตอร์ในอุปกรณ์ชำรุดเสียหายนั่นเอง

Jared Frazier

Related Posts