Today Sunday, 25th September 2022
Churchillmining

Beyond the reel

รีวิวการทำงานทุกบริษัทในไทย ที่สร้างแรงจูงใจในการทำงาน

รีวิวการทำงานทุกบริษัทในไทย ที่สร้างแรงจูงใจในการทำงาน

การทำงานรูปแบบบริษัทเรียกได้ว่าเป็นงานที่มีความมั่นคงระดับหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานและการดูแลพนักงานในองค์กรนั้น ๆ รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบริษัทที่มีผลต่อตำแหน่งการงานนั้น ๆ ในบทความจะมารีวิวการทำงานทุกบริษัทในไทย ที่น่าสนใจและทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าบริษัทที่มีคุณภาพนั้นบริหารจัดการและสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างไร

รีวิวการทำงานทุกบริษัทในไทย ของบริษัทที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ

ในการทำงานบริษัทจะเป็นการทำงานตามแผนกต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบริษัทก็มีแผนกการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งการแบ่งแผนกการทำงานนี้เป็นที่ชัดเจนถึงการแบ่งหน้าที่การทำงานของพนักงาน หัวข้อนี้จะมารีวิวการทำงานทุกบริษัทในไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ โดยกล่าวได้ดังต่อไปนี้

  • พนักงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งและแผนกที่ประจำการ หากใครที่ไม่มีความสามารถพอและทำให้งานในบริษัทเกิดความเสียหายก็จะถูกไล่ออกหรือถูกย้ายไปยังแผนกอื่นที่เหมาะสมกับพนักงานคนนั้น ๆ ตามความเห็นชอบของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจตัดสินเรื่องการจัดการพนักงานทั้งการไล่ออกหรือการย้ายตำแหน่ง ซึ่งโทษของพนักงานนั้น หากเป็นบริษัทที่มีเสถียรภาพ จะมีระดับโทษที่แตกต่างกัน ทำให้พนักงานที่ทำผิดยังคงได้รับโอกาส ไม่โดนไล่ออกเลยในทันที
  • มีสังคมการทำงานที่เรียกได้ว่ามีความกดดันและมีการแข่งขันที่สูง มีทั้งคนที่เป็นมิตรและศัตรู แม้ว่าภายนอกจะดูเป็นมิตร แต่ก็มีคนบางประเภทที่ต้องการโค่นล้มตำแหน่งเพื่อนร่วมงานเพื่อดันให้ตนเองได้ตำแหน่งงานแทนที่เพื่อนหรือได้เลื่อนขั้นตำแหน่งที่ดีกว่า แน่นอนว่าสังคมการทำงานแบบนี้ย่อมมีอยู่ทุกแห่งอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าองค์กรไหนมีมากหรือน้อย หากเป็นบริษัทที่มั่นคงและมีการดูแลพนักงานที่ดี สังคมการทำงานก็จะน่าอยู่มากขึ้น พนักงานส่วนใหญ่จะเป็นมิตรลดปัญหาการเอาเปรียบกัน
  • ต้องทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อบริษัทรวมถึงความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัทด้วย ฉะนั้นพนักงานในบริษัทจึงต้องทำงานโอทีหากงานที่ทำในเวลาปกติไม่เสร็จสิ้น ซึ่งมักเห็นได้เป็นปกติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่การทำงานล่วงเวลาหรือทำโอทีนั้นมีทั้งที่แบบได้รับเงินโบนัสเพิ่ม หรือไม่ได้เงินโบนัสเลยเนื่องจากความผิดพลาดในการทำงานของตนเอง
  • แต่ละบริษัทมีสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งก็จะให้สวัสดิการที่แตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง หากพนักงานได้รับสวัสดิการที่ดีก็ส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกำลังใจที่จะทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

จะเห็นได้ว่า การทำงานที่ได้ รีวิวการทำงานทุกบริษัทในไทย ที่กล่าวมานี้ต่างก็เป็นข้อเท็จจริงที่พนักงานทุกคนจะต้องเจอซึ่งอยู่ที่ว่าบริษัทไหนมีเสถียรภาพ มั่นคง น่าเชื่อถือ และใส่ใจดูแลพนักงานดีหรือไม่ หากใครทำงานบริษัทที่ดี ก็จะได้รับสวัสดิการที่ดี และทำงานได้อย่างราบรื่น

Jared Frazier

Related Posts